Portfolio > Older

"american shenanigan redux"
"american shenanigan redux"
20 in. x 36 in. x 52 in.

mfa thesis show installation shot 2006